Ren ventilasjon gir bedre helse og mindre brannfare!

Visste du at tette og skitne ventilasjonsrør både kan gi dårlig inneklima og være særdeles brannfarlig? Med en skikkelig ventilasjonsrens kan du redusere begge farene – enkelt og kostnadseffektivt!

Enebolig

Borettslag

Kontorer og industri

Service & vedlikehold

Renere inneklima gir bedre helse

Plages du av astma, høysnue, hyppige luftveisinfeksjoner eller irritasjon i slimhinnene? Er huden tørr med kløe og eksem? Føler du deg unormalt trøtt og har stadig hodepine? Synderen kan være et tett ventilasjonssystem. På bare få år kan et anlegg tettes med byggestøv, sopp- og muggsporer, bakterier, husstøvmidd, pollen og andre mikrober som er så små at de er umulige å se med det blotte øye, men som vi trekker ned i lungene og ut i blodbanene i kroppen.

En rens av ventilasjonsanlegget åpner igjen opp for full gjennomstrømming av frisk luft. Dermed hindres også spredning av innendørs forurensning. Resultatet er et bedre inneklima – og bedre helse for deg og dine!

Det brannfarlige fettet

Det er gjerne først når fettet drypper ned på koketoppen at man tenker på at kjøkkenviften burde vært renset. I tillegg til å være uhygienisk, er fett i kjøkkenavtrekket også svært brannfarlig. i tillegg reduserer det effekten på avtrekket betraktelig.

Dessverre er det ofte ikke nok å bare vaske filteret og den synlige delen av vifte og motor for å være trygg. Ventilasjonsrøret bør også renses, evt. skiftes ut hvis du bor i enebolig. Har huset eller borettslaget et større ventilasjonsanlegg bør anlegget renses. En rensing er trygt og effektiv, og kan gi store kostnadsbesparelser i form av reduserte strømutgifter. Et anlegg som oppleves som dårlig trenger i mange tilfeller ikke å skiftes. En rens kan være det som skal til, også for å redusere brannfaren.

Våre samarbeidspartnere

Kundeservice
Informasjon/bestilling
Kontortid

Mandag-fredag 08:00-15:00.

Adresse

Varnaveien 27, 1526 Moss

Personvern | Webdesign: Finde AS