Er det mer enn 3 år siden ventilasjonskanalene/- luftekanalene ble kontrollert eller renset?

Det kan være både en brann- og helsefare med skitne ventilasjonskanaler. Dersom dere ikke har vifte i systemet, er det enda viktigere at kanalene er rene. Dette for å kunne trekke ut inneluften.

Få en gratis befaring!

Det er helt uforpliktende, og vi ringer deg normalt innen én dag.

Serviceleverandøren av rent inneklima

Vi har god erfaring med rens og vedlikehold av ventilasjon, og  bruker den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter – Mekanisk rensing med roterende børster under kontrollert avtrekk. Det betyr at rensingen er miljøvennlig uten bruk av pulver, kjemikalier eller andre løsemidler. 

Det er først etter en individuell vurdering basert på funn, at vi kan bestemme eksakt hvilken fremgangsmåte som vil gi det mest optimale resultatet for deg og dere. Kontakt oss for en kostnadsfri sjekk i dag!

Våre samarbeidspartnere

Det er viktig at du som eier av et slikt anlegg renser og vedlikeholder vifter og kanaler minst hvert 5 år. Dette for å unngå BRANN og SOPP i anlegget.

Ventilasjonsanlegg har i all tid fått “skylda” for ukontrolert spredning av brann i bygninger. Ofte har anlegg selv vært årsak til brann. Sørg for at du har rene ventilasjons- kanaler og at du skifter filter når du skal.

Renere inneklima gir bedre helse

Plages du av astma, høysnue, hyppige luftveisinfeksjoner eller irritasjon i slimhinnene? Er huden tørr med kløe og eksem? Føler du deg unormalt trøtt og har stadig hodepine? Synderen kan være et tett ventilasjonssystem. På bare få år kan et anlegg tettes med byggestøv, sopp- og muggsporer, bakterier, husstøvmidd, pollen og andre mikrober som er så små at de er umulige å se med det blotte øye, men som vi trekker ned i lungene og ut i blodbanene i kroppen.

En rens av ventilasjonsanlegget åpner igjen opp for full gjennomstrømming av frisk luft. Dermed hindres også spredning av innendørs forurensning. Resultatet er et bedre inneklima – og bedre helse for deg og dine!

Før rens

Det brannfarlige fettet

Det er gjerne først når fettet drypper ned på koketoppen at man tenker på at kjøkkenviften burde vært renset. I tillegg til å være uhygienisk, er fett i kjøkkenavtrekket også svært brannfarlig. i tillegg reduserer det effekten på avtrekket betraktelig.

Dessverre er det ofte ikke nok å bare vaske filteret og den synlige delen av vifte og motor for å være trygg. Ventilasjonsrøret bør også renses, evt. skiftes ut hvis du bor i enebolig. Har huset eller borettslaget et større ventilasjonsanlegg bør anlegget renses. En rensing er trygt og effektiv, og kan gi store kostnadsbesparelser i form av reduserte strømutgifter. Et anlegg som oppleves som dårlig trenger i mange tilfeller ikke å skiftes. En rens kan være det som skal til, også for å redusere brannfaren.

Etter rens

Hvordan ser det ut hjemme hos deg?

Hvis du har en avtrekksvifte på loft eller krydderskap fra Flexit eller Systemair/ Villavent fra 90-tallet kan det være en brannfelle hvis det ikke har vært noe ved- likehold på den.

Det anbefales at denne sjekkes og vedlikeholdes en gang i året og eventuelt skiftes ut med ny.

Astma og Allergiforbundet anbefaler rens med 2-3 års intervaller (www.naaf.no)

Vi gjør filterservice

Filter bør byttes fordi:

• Få ren og tilstrekkelig luft inn i huset
• Opprettholde en effektiv varmegjenvinning
• Lengre levetid på aggregatet
• Forhindre kondens
• Forhindre for varm vifte

Noen av våre fornøyde kunder

Vi har fornøyde kunder over hele Østlandet. Vi leverer til eneboliger, borettslag og små og store selskaper.

Jeg vil gi min beste anbefaling til Aktiv ventilasjon for jobben de utførte i vårt boligsameie.

Dialogen i forkant, gjennomføringen og oppfølgingen i etterkant har vært helt forbilledlig. Personellet møtte opp presis, utførte arbeidet godt innenfor estimert tid og ga oss gode anbefalinger. Det er også verdt å påpeke at folka som utførte oppdraget har en klar yrkesstoltet til jobben de gjør, noe som tydelig gjenspeiles i kvaliteten på leveransen.

Oppfølgingen vi fikk underveis og i etterkant gjør at vi er helt trygge på at rens av ventilasjonskanaler hos oss ble utført på skikkelig vis – fra kjeller til tak.

Mvh
Helge Moe Fredriksen
Styreleder
Sameiet Etterstadkroken 5H

Hvordan kom vi i kontakt med Aktiv Ventilasjonsrens AS?

Ved å søke på internett kom vi raskt fram til firma Aktiv Ventilasjons AS i . Dere reklamerte med “Gratis ventilasjonssjekk!”, noe som ble bekreftet ved telefonisk henvendelse til dere fra oss. 
Gjennomføringen
Etter forutgående besøk/befaring av representant for firmaet, ble to av leilighetene i borettslaget befart sammen med meg. Jeg var på den tiden styreleder i Bryn Borettslag. Det ble fra firmaets side konkludert med at kanaler og takvifter burde renses. Vi mottok ganske omgående et tilbud fra firmaet om rens, og dette ble akseptert av styret i borettslaget.

Selve gjennomføringen av oppdraget ble gjennomført på en meget god og behagelig måte av Aktiv Ventilasjon AS. Det ble aldri noe “kluss” verken med leilighetseiere eller styret. For oss virket prisen for oppdraget å være meget konkurransedyktig.
Oppfølging
Bryn borettslag vil for framtiden følge opp dette med rens av ventilasjonanlegget mv., i tråd med det som fagpersoner og firmaer anbefaler.
 
Mvh
Villy Tjerbo
Tidligere styreleder

Bryn borettslag