Vi renser og utfører service på alle typer ventilasjonsanlegg

Et ventilasjonssystemet krever regelmessig vedlikehold, om det er i enebolig, næringsbygg eller offentlige bygninger. Et rent system vil gi deg, borettslaget eller firmaet et mer effektiv anlegg, ikke bare i form av økt luftkvaliteten, men også lavere strømregninger. For å gjøre en ventilasjonsrens trenger vi kun å ha tilgang på kanaler, rørsystemer, samt vifter og viftehus. Resten av jobben fikser vi!

Miljøvennlig rensing uten bruk av kjemikalier

Aktiv Ventilasjonsrens bruker den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter: Mekanisk rensing med roterende børster under kontrollert avtrekk. Det betyr at rensingen er miljøvennlig uten bruk av pulver, kjemikalier eller andre løsemidler. Det er først etter en individuell vurdering basert på funn, at vi kan bestemme eksakt hvilken fremgangsmåte som vil gi det mest optimale resultatet for deg og dere. Kontakt oss for en kostnadsfri sjekk i dag!

Spar Energi

Byggforsk har gjort beregninger som viser hvor mye varmetap utgjør av energiforbruket i Norge. Beregningene viser et tap på nesten 5%. Det er mulig å redusere tapet av energi med ca. 75% ved å opprettholde en balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner.

Helse

Ifølge forskningsrapporter viser det seg at det er en direkte sammenheng mellom dårlig ventilasjon, hodepine, astma, allergier, hjerteproblemer og lungesykdom. Med tanke på at vi oppholder oss 90% av tiden innendørs, så er inneklimaet helt avgjørende for en god helse.